Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Léky na dosah

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Paralen Grip Chřipka a bolest por.tbl.flm. 24 i

Léčivý přípravek
Přípravek PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST účinně zmírňuje mnoho příznaků chřipky a nachlazení. Mezi tyto příznaky patří horečka, bolest hlavy, zimnice, zahleněný nebo ucpaný nos, bolesti krku a bolesti vedlejších nosních dutin, bolesti svalů a kloubů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem na eshopu
Běžná cena: 149,90 Kč
Ušetříte: 40,90 Kč (27,28 %)
Naše cena: 109,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg, coffeinum 25 mg a phenylephrini

hydrochloridum 5 mg.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis: téměř bílé až nažloutlé podlouhlé bikonvexní potahované tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Odstranění příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolest (bolest hlavy, bolest v krku, bolesti

kloubů a svalů) horečka, zimnice, ucpaný nos, sinusitida (a katarální zánět nosní sliznice).

Díky obsahu kofeinu pomáhá bojovat proti únavě a ospalosti.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí a dospívající vážící více než 65 kg

Obvyklá dávka je 500 – 1000 mg paracetamolu (1 – 2 tablety) každé 4 hodiny podle potřeby,

maximální denní dávka je 4 g (8 tablet) denně.

Dospělí a dospívající vážící 43 - 65 kg

Obvyklá dávka je 500 mg paracetamolu (1 tableta) každé 4 hodiny podle potřeby, maximální

denní dávka je 3 g (6 tablet) denně.

Dospívající vážící 33 - 43 kg

Obvyklá dávka je 500 mg paracetamolu (1 tableta) každých 6 hodin podle potřeby, maximální

denní dávka je 2 g (4 tablety) denně.

Děti

Přípravek není doporučen dětem do 12 let. 

Renální insuficience:

U pacientů se sníženou funkcí ledvin je třeba upravit dávkování.

Při středně závažné renální insuficienci (clearance kreatininu 10–50 ml/min) má být interval

mezi dávkami nejméně 6 hodin.

Při závažné renální insuficienci (clearance kreatininu <10 ml/min) má být interval mezi

dávkami nejméně 8 hodin.

Hepatální insuficience:

Při stabilizované chronické hepatální insuficienci nevyvolává paracetamol poškození jater,

pokud je podáván ve výše uvedeném dávkování. Přesto je vhodné u těchto pacientů nepodávat

dávky maximální a dodržovat interval mezi jednotlivými dávkami minimálně 6 hodin.

4.3 Kontraindikace

 Hypersenzitivita na paracetamol, kofein, fenylefrin nebo na kteroukoli pomocnou

látku tohoto přípravku (viz bod 6.1).

 Těžká porucha funkce jater.

 Hypertenze.

 Hyperthyreóza.

 Diabetes mellitus.

 Závažná ischemická choroba srdeční.

 Glaukom s uzavřeným úhlem.

 Retence moči.

 Feochromocytom.

 U nemocných, kteří užívají tricyklická antidepresiva, přípravky poškozující funkci

jater nebo beta-blokátory a u těch nemocných, kteří užívají nebo užívali během

posledních dvou týdnů inhibitory MAO. 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Paracetamol

Absorpce paracetamolu může být urychlena metoklopramidem nebo domperidonem a

zpomalena cholestyraminem.

Dlouhodobé pravidelné denní užívání paracetamolu může zvyšovat antikoagulační účinky

warfarinu a ostatních kumarinů, a tím i zvyšovat riziko krvácení, občasné užívání nemá

signifikantní účinek.

Tyto interakce nejsou klinicky signifikantní, pokud je přípravek užíván podle doporučeného

dávkování a délky léčby.

Při současném užívání látek, které způsobují indukci jaterních enzymů, jako je alkohol,

barbituráty, inhibitory MAO a tricyklická antidepresiva, třezalka tečkovaná, antiepileptika

(mj. glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon a karbamazepin) a rifampicin, se může

zvyšovat pravděpodobnost hepatotoxických účinků paracetamolu, zejména po předávkování.

Přípravek PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST se nedoporučuje pacientům užívajícím

inhibitory MAO a během 14 dnů po ukončení jejich užívání.

Při současném podávání paracetamolu a lamotriginu bylo zjištěno snížení účinnosti

lamotriginu při zvýšení jeho jaterní clearance.

Při současném užívání paracetamolu a zidovudinu se pozoruje zvýšený sklon k rozvoji

neutropenie a hepatotoxicity. Tento lék by proto měl být současně se zidovudinem užíván

pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. 

Některé zprávy nasvědčují tomu, že isoniazid může zvyšovat hepatotoxický potenciál

paracetamolu. V případě současného podávání je třeba bedlivě sledovat klinické a laboratorní

známky hepatotoxicity.

Současné dlouhodobé podávání paracetamolu a NSA (především acetylsalicylové kyseliny)

ve vyšších dávkách zvyšuje riziko analgetické nefropatie a dalších renálních nežádoucích

účinků.

Perorální kontraceptiva mohou zvýšit míru clearance paracetamolu.

Fenylefrin

Fenylefrin může nepříznivě interagovat s jinými sympatomimetiky, vazodilatancii a betablokátory.

Současné užívání fenylefrinu s inhibitory MAO a tricyklickými antidepresivy může vyvolat

hypertenzní krizi.

Současné užívání fenylefrinu s digoxinem a jinými digitalisovými glykosidy zvyšuje riziko

poruch srdečního rytmu nebo infarktu myokardu.

Současné použití s námelovými alkaloidy (ergotamin, metylsergid) zvyšuje riziko ergotizmu. 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Paracetamol:

Epidemiologické studie prováděné během těhotenství neprokázaly škodlivé účinky

paracetamolu užívaného v doporučených dávkách, je ale třeba aby jej pacientka užívala podle

doporučení lékaře.

Paracetamol se vylučuje do mateřského mléka, avšak v množstvích, která nejsou z klinického

hlediska významná. U kojených dětí nebyly pozorovány žádné nežádoucí reakce, ani při

dlouhodobém podávání, s výjimkou jednoho případu makulopapulární vyrážky.

Podle dostupných dat není užívání paracetamolu během kojení kontraindikováno.

Fenylefrin-hydrochlorid:

Vzhledem k vazokonstrikčním vlastnostem fenylefrinu by měl být přípravek používán

s opatrností u žen s výskytem preeklampsie v anamnéze. Fenylefrin může snížit placentární

perfúzi, a proto by měl být používán v těhotenství pouze, pokud prospěch převáží riziko.

Fenylefrin snižuje tvorbu mléka u zvířat a pseudoefedrin, farmakologicky příbuzný

vazokonstriktor, snižuje po perorálním podání tvorbu mléka u kojících matek.

Kofein:

Dlouhodobé užívání vyššího množství kofeinu může vyvolat potrat nebo předčasný porod.

Kofein v mateřském mléce může potencionálně mít stimulující účinek na kojence.

Užívání PARALENU GRIP CHŘIPKA A BOLEST během těhotenství a kojení se

nedoporučuje, je třeba upřednostnit monokomponentní přípravky (pouze s paracetamolem).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

U citlivých jedinců může přípravek způsobit závrať. Pacienti by měli být upozorněni, aby

neřídili vozidla a neobsluhovali stroje, pokud se u nich závrať vyskytne. 

4.8 Nežádoucí účinky

Paracetamol

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné poruchy krevního obrazu (celkový krevní obraz abnormální) včetně trombocytopenie a agranulocytózy

Poruchy imunitního systému

velmi vzácné anafylaxe, kožní alergické reakce včetně vyrážky, angioedému, Stevens-Johnsonova syndromu/ toxické epidermální nekrolýzy

Psychiatrické poruchy

vzácné neklid

Poruchy nervového systému

vzácné bolesti hlavy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

velmi vzácné bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

vzácné nevolnost

Poruchy jater a žlučových cest

velmi vzácné hepatotoxicita

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné nefropatie 

Fenylefrin

Psychiatrické poruchy

vzácné nervozita

Poruchy nervového systému

časté bolesti hlavy, závrať, nespavost

Oční poruchy

není známo, bolest oka, bodání v očích, rozmazané vidění, fotofobie, akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Srdeční poruchy

velmi vzácné palpitace, zvýšený krevní tlak

není známo arytmie, tachykardie

Gastrointestinální poruchy

velmi vzácné nevolnost, zvracení, průjem

Kofein

Poruchy nervového systému

časté nervozita a úzkost, podrážděnost, neklid a excitabilita, závratě 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před světlem. 

Doplňující informace
Výrobce
ZENTIVA
EAN
8594739208636
Kód SUKL
0166233


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Perospir s echinac. Bylinný čaj 20x1.5g Fytopharma
Bylinný čaj porcovaný je prospěšný při nachlazení, přináší úlevu při škrabání v krku, podporuje pocení a posiluje obranyschopnost organizmu.
skladem na eshopu
45,00 Kč
43,00 Kč
Paralen Grip chřipka a kašel por.tbl.flm.12
V tabletách Paralen Grip chřipka a kašel se příznivě uplatňuje kombinace paracetamolu (působí proti bolesti a horečce), fenylefrinu (uvolňuje dýchací cesty) a dextromethorfanu (tlumí kašel). Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem na eshopu
94,90 Kč
81,00 Kč
Apotheke Chřipka a nachlazení čaj 20x1.5g
Doplněk stravy. Bylinný čaj porcovaný v nálevových sáčcích. Obsahuje řadu bylin s příznivými účinky na funkci dýchacích cest.
skladem na eshopu
35,90 Kč
34,00 Kč
Paralen Grip horký Echin+šípky por.gra.sol.scc.12
K odstranění příznaků chřipky a akutních zánětů horních cest dýchacích, včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti kloubů a svalů, kongesce nosní sliznice, sinusitidy a s ní spojené bolesti a akutního katarálního zánětu nosní sliznice. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem na eshopu
169,90 Kč
139,00 Kč