Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Paramax Rapid 1g por. tbl. nob. 5x1000mg

Léčivý přípravek
Patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. Léčivá látka je 1g paracetamol. Tlumí bolest a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Nedráždí žaludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanácterníkovými vředy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem do druhého dne
Naše cena: 31,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Paramax Rapid 5x1000mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg.
3. LÉKOVÁ FORMA
Tableta.
Bílá, tableta tvaru tobolky z jedné strany s půlicí rýhou. Rozměry: šířka 7,5 mm a délka 18 mm.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Symptomatická léčba mírné až středně silné bolesti a horečky.
4.2 Dávkování a způsob podání
Přípravek Paramax Combi tablety je určen pouze k perorálnímu podání.
Přesné stanovení intervalu mezi dávkami závisí na symptomech a maximální denní dávce. Nikdy však nesmí
být kratší než 6 hodin.
Pokud obtíže přetrvávají po dobu více než 3 dny, je nutno vyhledat lékaře.
Dospělí a děti starší 12 let
500 mg/65 mg až 1000 mg/130 mg (1 až 2 tablety) až třikrát denně.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku 6 tablet za 24 hodin.
Renální insuficience
V případech mírné renální insuficience (clearance kreatininu 10 až 50 ml/min) musí být minimální interval
mezi 2 podáními 6 hodin.
V případech těžké renální insuficience (clearance kreatininu nižší než 10 ml/min) musí být minimální interval
mezi 2 podáními 8 hodin.
Starší osoby
Dávkování je stejné jako u dospělých.
Děti
Nedoporučuje se u dětí mladších 12 let.
4.3 Kontraindikace
- Přecitlivělost na
 léčivé látky, paracetamol nebo kofein,
 kteroukoli z pomocných látek tohoto přípravku (viz bod 6.1).
- děti do 12 let věku
- těžká hepatocelulární nedostatečnost (Child-Pughovo skóre > 9).
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 Paracetamol se za následujících podmínek smí používat pouze se zvláštní opatrností:
- hepatocelulární nedostatečnost (Child-Pughovo skóre < 9)
- chronický abusus alkoholu. Riziko předávkování je u pacientů s necirhotickou patologií
jater způsobenou nadužíváním alkoholu vyšší.
- těžká renální insuficience ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min)
- Gilbertův syndrom (familiární nehemolytická žloutenka)
 Riziko předávkování je vyšší u pacientů s necirhotickou patologií jater způsobenou nadužíváním
alkoholu.
 Nadměrná spotřeba kávy nebo čaje může při současném užívání tablet obsahujících paracetamol a
kofein způsobit podrážděnost a pocit napětí.
 Pacienty je nutno poučit, aby současně neužívali jiné přípravky obsahující paracetamol.
 Nepřekračujte doporučenou denní dávku (viz bod 4.2).
Paracetamol se za následujících okolností smí používat pouze se zvláštní opatrností:
 chronická podvýživa (nízké zásoby glutathionu v játrech),
 nedostatečnost glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Kyselina acetylsalicylová
Paracetamol zvyšuje plasmatické hladiny kyseliny acetylsalicylové. Možné je pouze krátkodobé současné
podávání s kyselinou acetylsalicylovou, a to kvůli zvýšenému riziku porušení funkce ledvin podobnému tomu,
které způsobují jiná nesteroidní antirevmatika.
Alkohol
Hepatotoxicita paracetamolu může být požíváním alkoholu potencována.
Antiepileptika (fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
Tato léčiva mohou zvyšovat přijatelná množství toxických metabolitů paracetamolu a toxicitu pro játra.
AZT (zidovudin)
Současné podávání paracetamolu a AZT (zidovudinu) zvyšuje sklon k neutropenii. Proto současné užívání
paracetamolu s AZT vyžaduje poradu s lékařem.
Chloramfenikol
Paracetamol zvyšuje plasmatické hladiny chloramfenikolu. Proto se během současné léčby chloramfenikolem v
injekcích doporučuje monitorování plasmatických koncentrací chloramfenikolu.
Cholestyramin
Tento lék může snižovat míru gastrointestinální absorpce paracetamolu. Aby byl dosažen maximální
analgetický účinek paracetamolu, nesmí se Cholestyramin podávat do jedné hodiny po jeho užití.
Metoklopramid a domperidon
Tato léčiva mohou zvyšovat rychlost absorpce paracetamolu.
Probenecid
Toto léčivo může ovlivnit rychlost eliminace metabolitů paracetamolu a tím zvýšit riziko toxicity
paracetamolu.
Rifampicin
Toto léčivo může zvyšovat přijatelná množství toxických metabolitů paracetamolu a toxicitu pro játra.
Warfarin a další kumariny
Antikoagulační účinky warfarinu a jiných kumarinů mohou být pravidelným denním užíváním paracetamolu
zesíleny a prodlouženy se zvýšeným rizikem krvácení: příležitostné dávky žádný významný účinek nemají.
Třezalka tečkovaná
Současné užívání třezalky tečkované může zvýšit přijatelné množství toxických metabolitů paracetamolu a
toxicitu pro játra.
4.6 Těhotenství a kojení
Těhotenství
Paracetamol
Epidemiologické studie naznačují, že za normálních terapeutických podmínek lze paracetamol během
těhotenství užívat.
Kofein
Těhotným ženám se doporučuje, aby omezily příjem kofeinu na minimum, protože dostupné údaje o účincích
kofeinu na lidský plod naznačují potenciální riziko.
Kojení
Paracetamol a kofein se vylučují do mateřského mléka. Kvůli obsahu kofeinu může být ovlivněno kojencovo
chování (vzrušení, špatný spánek). Na základě dostupných údajů není kojení kontraindikováno.
Za normálních terapeutických podmínek lze přípravek Paramax Combi během těhotenství a kojení užívat.
Nicméně užívat jej lze pouze po pečlivém vyhodnocení poměru přínos-riziko.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek Paramax Combi nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
Klasifikace četnosti nežádoucích účinků je následující:
Velmi časté (1/10)
Časté (1/100 až <1/10)
Méně časté (1/1 000 až <1/100)
Vzácné (1/10 000 až <1/1 000)
Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: poruchy krvetvorby, včetně trombocytopenie a agranulocytózy.
Poruchy nervového systému
Časté: nespavost, neklid a tachykardie způsobené kofeinem.
Gastrointestinální poruchy
Časté: nauzea v důsledku podráždění žaludku kofeinem.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Vzácné: přecitlivělost (včetně vyrážky) způsobená paracetamolem.
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: jiná analgetika a antipyretika; anilidy
ATC kód: N02BE51
Paracetamol je derivátem anilidu. Má analgetické a antipyretické účinky podobné účinkům salicylátů.
Protizánětlivý účinek paracetamolu je však mírný, protože periferní syntézu prostaglandinů inhibuje jen velmi
slabě. Na rozdíl od mnoha jiných nesteroidních antirevmatik nezpůsobuje paracetamol vředy v trávicím traktu.
Antipyretický účinek je důsledkem působení na hypothalamické termoregulační centrum, tělesná teplota se
snižuje v důsledku zvýšeného průtoku krve periferií krve a v důsledku pocení.
Paracetamol nemá žádné účinky na krevní destičky, dobu krvácení ani na vylučování kyseliny močové.
Kombinace paracetamolu a kofeinu je dobře zavedenou analgetickou kombinací.
Analgetický účinek dosahuje maxima za 1 až 2 hodiny po podání a trvá alespoň asi 4 až 5 hodin.
Antipyretického účinku se dosáhne během ˝ až 1 hodiny a jeho maxima se dosáhne po 2 až 3 hodinách.
Antipyretický účinek trvá asi 8 hodin.
Doplňující informace
Značka
Paramax
Forma
tablety
Určeno pro
od 12 let
Výrobce
VITABALANS
EAN
6410530088388
Kód SUKL
0184092
ATC skupina
N02BE01
Farmakoterapeutická skupina
ANILIDY - PARACETAMOL


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
TCM Herbs Hbitost lučního štírka tbl. 100
MAI WEI DI HUANG WAN mod.
skladem 1 ks
380,00 Kč
Dr. Popov Migrenol masážní olej 10ml
Migrenol masážní olej 10 ml je vhodný k potírání spánků, čela a zátylku při únavě, migréně, nevolnosti a bolestech hlavy. Obsažené přírodní silice, mentol a kafr odstraňují únavu a uvolňují stres.
skladem 2 ks
82,00 Kč
Nurofen pro děti Jahoda 20mg-ml por. sus. 200ml II
Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 3 ks
212,00 Kč
Aspirin C 400mg-240mg tbl. eff. 10
Přípravek snižuje tvorbu prostaglandinů, a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty. S vitaminem C pro lepší obranyschopnost. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
175,00 Kč