Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Diky 4% drm. spr. sol. 25g

Léčivý přípravek
Kožní sprej, roztok. Používá se k lokálnímu symptomatickému zmírnění mírné až střední bolesti a zánětu při akutním tupém poranění malých a středně velkých kloubů a periartikulárních struktur. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 20 ks
Naše cena: 211,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
DIKY 4%, kožní sprej, roztok
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 gram roztoku obsahuje 40 mg diclofenacum natricum.
Pomocná látka: 100 g sójového lecitinu/gram roztoku
3. LÉKOVÁ FORMA
Kožní sprej, roztok.
Zlatožlutý, průhledný roztok, který se po aplikaci změní v konzistenci podobnou gelu.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
K lokálnímu symptomatickému zmírnění mírné až střední bolesti a zánětu při akutním tupém
poranění malých a středně velkých kloubů a periartikulárních struktur.
4.2 Dávkování a způsob podání
Pouze k aplikaci na kůži.
Dospělí
Dostatečné množství roztoku DIKY 4% se nanese na kůži tam, kde se nachází postižená oblast.
V závislosti na velikosti léčené plochy by mělo být aplikováno 4-5 střiků pumpičky (0,8-1,0 g
spreje obsahující 32-40 mg diklofenaku sodného). Přípravek se aplikuje 3x denně
v pravidelných intervalech. Maximální jednotlivá dávka 1g přípravku nesmí být překročena.
Maximální denní dávka je 15 střiků pumpičky (3,0 g spreje obsahující 120 mg diklofenaku
sodného).
Přípravek DIKY 4% se jemně vmasíruje do kůže. Poté je nutné umýt si ruce, pokud nejsou
léčenou oblastí. Po aplikaci je třeba počkat několik minut na zaschnutí, a teprve poté se oblékat
či obvazovat postižené místo.
Léčba by měla být přerušena, když symptomy (bolest a otok) ustoupí. Léčba by neměla
pokračovat déle než 7-8 dnů bez lékařské kontroly. Pokud se během 3 dnů nedostaví zlepšení,
pacient by se měl poradit s lékařem.
Starší pacienti
Dávkování je stejné jako u dospělých.
Děti a mladiství
Nejsou dostatečné údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti u dětí a mladistvých mladších 14 let
(viz také kontraindikace, bod 4.3).
U dětí starších 14 let je doporučeno, aby se rodiče poradili s lékařem, pokud je nutné používat
tento přípravek déle než 7 dní pro úlevu od bolesti nebo pokud se zhorší symptomy u
mladistvých pacientů.
4.3 Kontraindikace
 Hypersenzitivita na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiná nesteroidní
antiflogistika (NSAIDs), arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou
v přípravku DIKY 4%.
 Pacienti s astmatem nebo bez astmatu, u nichž kyselina acetylsalicylová či jiná
nesteroidní antiflogistika (NSAIDs) vyvolávají záchvaty astmatu, vznik urtikarie či
akutní rýmy.
 Během třetího trimestru gravidity.
 Děti a mladiství: používání u dětí a mladistvých mladších než 14 let není
doporučeno.
4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
V případě, že je přípravek DIKY 4% aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě,
nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (viz informace o přípravcích pro
systémové podání diklofenaku).
DIKY 4% se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži bez otevřených ran a poranění.
Nesmí se dostat do kontaktu s očima nebo se sliznicemi a nesmí se užívat perorálně.
DIKY 4% může být používán s neokluzivní bandáží, ale neměl by být používán s neprodyšným
okluzivním obvazem.
Pacienti by se měli vyvarovat nadměrnému vystavování slunečnímu záření za účelem snížení
výskytu fotosenzitivity.
Léčba by měla být ukončena, pokud se po použití přípravku objeví vyrážka.Současné použití
přípravku DIKY 4% s perorálními nesteroidními antiflogistiky je možné pouze s opatrností,
neboť je možné zvýšení systémových nežádoucích účinků (viz bod 4.5.).
Je-li přípravek DIKY 4% dlouhodobě (tj. déle než 4 týdny) aplikován na relativně rozsáhlé
kožní oblasti (tj. více než 600 cm2 tělesného povrchu), nelze zcela vyloučit možnost
systémových nežádoucích účinků. Je-li takové použití nutné, je třeba se seznámit se Souhrnem
údajů o přípravku pro perorální lékové formy (např. existuje riziko hypersenzitivity, astmatu a
renálních nežádoucích účinků).
U pacientů trpících bronchiálním astmatem či alergií nebo s anamnézou takových onemocnění
existuje možnost bronchospasmu.
DIKY 4% by měl být s opatrností používán u pacientů s anamnézou peptických vředů, jaterní či
renální insuficience, hemoragické diatézy nebo zánětlivého onemocnění střeva, neboť byly
zaznamenány vzácné případy těchto nežádoucích účinků při použití topických forem
diklofenaku.
DIKY 4% obsahuje propylenglykol, který může u některých pacientů vyvolat podráždění
pokožky.
DIKY 4% obsahuje silici máty peprné, která může vyvolat alergické reakce.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Protože je systémová absorpce při topickém podání DIKY 4% velmi nízká, jsou interakce velmi
nepravděpodobné.
Současné podávání kyseliny acetylsalicylové či jiných nesteroidních antiflogistik (NSAIDs)
může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.4.).
4.6 Těhotenství a kojení
Těhotenství
Systémová koncentrace DIKY 4% je po topickém podání nižší ve srovnání s perorálními
formulacemi. S odkazem na zkušenosti s léčbou NSAID se systémovým podáním se doporučuje
následující:
Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo
fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a
kardiálních malformací a gastroschízy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku
těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na
přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se
prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních
ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací
včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu
organogenetické periody.
V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být DIKY 4 % podáván, pokud to není zcela
nezbytné. Pokud je DIKY 4 % používán ženami, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém
trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou
vystavovat plod:
• kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertense);
• renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydroamnion;
matku a novorozence na konci těhotenství:
• potenciálnímu prodloužení krvácení, antiagregačnímu účinku, který může nastat i při velmi
nízkých dávkách.
• inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu
Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.
Kojení:
Stejně tak jako jiná NSAID, tak i diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského
mléka. Při terapeutických dávkách DIKY 4 % však není očekáváno ovlivnění kojeného dítěte.
Kvůli nedostatku kontrolovaných studií u kojících žen by se přípravek měl během kojení
používat pouze na doporučení zdravotníka. V těchto případech se DIKY 4 % nesmí nanášet
na oblast prsou kojících žen nebo na rozsáhlé oblasti kůže a nesmí se používat dlouhodobě
(viz oddíl 4.4).
.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Kožní podání DIKY 4 % nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje
4.8 Nežádoucí účinky
Často jsou uváděny kožní reakce.
Nežádoucí účinky je možno snížit použitím nejnižší účinné dávky co nejkratší dobu. Celková
jednorázová dávka přípravku by neměla překročit 1,0 g spreje (odpovídá 5 střikům).
Je-li však přípravek podáván dlouhodobě (> tři týdny) a/nebo na rozsáhlé kožní oblasti (tj. více
než 600 cm2 tělesného povrchu), nelze vyloučit možnost systémových nežádoucích účinků.
Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako např. bolest břicha, dyspepsie a žaludeční či
ledvinové obtíže.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní antiflogistikum k topickému použití.
ATC kód: M02AA 15
Diklofenak sodný je nesteroidní antiflogistikum, které působí i analgeticky. Za základní
mechanismus jeho účinku je považována inhibice syntézy prostaglandinů.
Doba použitelnosti
Neotevřená lahvička (25g roztoku v 30 ml lahvičce a 12,5g roztoku v 15 ml lahvičce):
3 roky
7/7
Neotevřená lahvička (7,5g roztoku v 10 ml lahvičce): 2 roky
Po prvním použití: 6 měsíců'
 
Doplňující informace
Značka
Diky
Forma
sprej
Zaměřeno na
bolest svalů a kloubů
Výrobce
CYATHUS
EAN
9120035550453
Kód SUKL
0169567
ATC skupina
M02AA15
Farmakoterapeutická skupina
NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVA K LOKÁLNÍ APLIKACI - DIKLOFENAK


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Algesal drm. crm. 1x100g
Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu. K místní léčbě zhmožděnin a bolestí v traumatologii, k místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
163,00 Kč
Algesal drm. crm. 1x50g
Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 1 ks
120,00 Kč
Arnidol spray drm. spr. sol.  1x100ml
Přípravek pro zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů a pro urychlení regenerace pohybového ústrojí. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
138,00 Kč
SYNTETICKÝ LED chladivý sprej 400ml
Používá se povrchově na nepoškozenou pokožku k tlumení bolesti při natržení nebo pohmoždění svalů, kloubů, končetin způsobených nárazem, pádem, vyvrtnutím apod. Při aplikaci poskytuje okamžitý chladivý účinek jako např. přiložený led.
skladem do druhého dne
106,00 Kč