Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Léky na dosah

0 ks
0 Kč

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Politika ochrany osobních údajů internetového obchodu Brněnská lékárna

 

Provozovatelem internetového obchodu Brněnská lékárna je společnost Lékárna Jugoslávská s.r.o.

Představení

Jsme provozovateli internetového obchodu Brněnská lékárna na adrese www.brnenskalekarna.cz. Zákazníci u nás nakupují léky, potravních doplňky, kosmetiku a další zdravotnický sortiment, ke kterým se současně snažíme nabídnout odbornou službu, která zákazníkům napomůže se orientovat v řešeních pro jejich zdraví včetně prevence. Abychom v tomto našem poslání mohli pokračovat, přijali jsme tuto Politiku ochrany osobních údajů vztahující se na naše zákazníky, partnery či návštěvníky našich webových stránek.

Naši registrovaní uživatelé se díky uložení svých informací mohou vracet ke svým objednávkám, seznamovat se s novinkami a aktuálními nabídkami.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Lékárna Jugoslávská, s.r.o., IČO: 01952579, se sídlem Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 79861, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů které provádí, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Lékárna Jugoslávská s.r.o.

Kontrola nad daty

Všechna data jsou zpracovávána společností Lékárna Jugoslávská, s.r.o., v České republice.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Lékárna Jugoslávská s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako Nařízení), přičemž tyto osobní údaje Lékárna Jugoslávská s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a/nebo existence platného souhlasu subjektu údajů a/nebo po dobu uplatňování oprávněného zájmu a následně po dobu určenou ostatními legislativními požadavky. Osobní údaje jsou společností Lékárna Jugoslávská s.r.o. vždy zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Lékárna Jugoslávská s.r.o. nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve významu čl. 9 Nařízení.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám předali): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, datum registrace, data objednávek, datum posledního přihlášení, marketingovou segmentaci. Data na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pro účely cílené komunikace s Vámi. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě souhlasu, zpracováváme pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

 

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Plnění smluv vč. poskytnutí služeb společností Lékárna Jugoslávská s.r.o. není nikdy ze strany naší společnosti podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.

Naše služby jsou určeny pro osoby starší 16 let.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění smlouvy

Pro účely plnění smlouvy s Vámi zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, datum registrace, data objednávek. Data zpracováváme pro účely dodání objednaného zboží/služeb a vyřízení případných reklamací. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě plnění smlouvy, zpracováváme po dobu 3 let.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě oprávněného zájmu

Pro účely uplatnění oprávněného zájmu společnosti Lékárna Jugoslávská s.r.o. zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, informace o použitém webovém prohlížeči, datum registrace, data objednávek, datum posledního přihlášení, marketingovou segmentaci. Data zpracováváme za účelem přímé komunikace, případných právních sporů, zabezpečení našich informačních systémů a předcházení podvodům. Oprávněný zájem uplatňujeme u zákazníků, kteří u naší společnosti realizovali objednávku v posledních 2 letech.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, titul, dodací adresu, fakturační adresu (vč. IČ a DIČ), číslo účtu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní a předání případné informace ze strany státních orgánů (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

 

Používání našich služeb

V případě existence právního důvodu zpracování (viz výše) zaznamenáváme Vaše návštěvy a používání našich služeb.

Zaznamenáváme data o používání našich internetových stránek, např. prohlížení obsahu nebo reklamy, vyhledávání, nebo sdílení vašich zkušeností. Za účelem vaší identifikace a zaznamenávání vašeho používání našich služeb používáme přihlašovací údaje, soubory cookie, informace o použitém zařízení a adresy internetového protokolu („IP").

Jak používáme Vaše data

Vaše data používáme vždy pouze v souladu s platnou legislativou k poskytování, podpoře, přizpůsobování a rozvoji našich služeb.

To, jak budeme používat vaše osobní data, záleží na tom, které služby používáte, jak je používáte, k čemu nám dáte souhlas a také na tom, jaké zvolíte nastavení. Data o vás, která máme, používáme k tomu, abychom mohli poskytovat, podporovat a přizpůsobovat naše služby (včetně reklam) a abychom je učinili relevantnější a užitečnější pro vás i ostatní.

Zdroje osobních údajů

Společnost Lékárna Jugoslávská s.r.o. získává osobní údaje od Vás, subjektu údajů, při realizaci objednávky a při registraci do jedné z našich služeb.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti Lékárna Jugoslávská s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také našimi Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením. Lékárna Jugoslávská s.r.o. využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

Společnost Lékárna Jugoslávská s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s požadavky Nařízení a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Minimálně stejné zabezpečení vyžaduje naše společnost i od svých Zpracovatelů osobních údajů.

Lékárna Jugoslávská s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Technicko-organizační zabezpečení osobních údajů

Lékárna Jugoslávská s.r.o., vědoma si významu zajištění ochrany spravovaných osobních údajů z pohledu důvěrnosti, integrity a dostupnosti, interně přijala následující pravidla:

 • přístup k informacím mají pouze osoby, které dané informace potřebují pro výkon své práce,

 • nejsou neoprávněně vytvářeny kopie osobních údajů,

 • jsou implementována síťová opatření zajišťující omezení přístupů k systémům obsahujícím osobní údaje,

 • se všemi zpracovateli jsou nastaveny mechanismy bezpečného (šifrovaného) přenosu osobních údajů (vaše osobní údaje nejsou nikdy a nikde přenášeny bez patřičného šifrování),

 • používáme pouze interně schválený a otestovaný software, který pravidelně aktualizujeme,

 • detailně a pečlivě řídíme přístupová oprávnění k informačním systémům obsahujícím osobní údaje a pravidelně přezkoumáváme správnost jejich nastavení,

 • od našich zaměstnanců a dodavatelů vyžadujeme používání kvalitních a neuhodnutelných hesel, která pravidelně měníme,

 • dokumenty v papírové podobě obsahující osobní údaje ukládáme v zabezpečených (uzamčených) prostorách,

 • řídíme fyzické přístupy jak našich zaměstnanců, tak případných dodavatelů a návštěv do prostor společnosti,

 • prověřujeme všechny zaměstnance, kteří mají přístup k osobním údajům ještě před tím, než jim přístup přidělíme,

 • máme nastavený proces interního auditu v oblasti zabezpečení osobních údajů, podobným způsobem vykonáváme dohled i u svých zpracovatelů.

 

Práva subjektů údajů

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování i přenos k jinému subjektu. Také můžete vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zajištění maximální ochrany Vašich osobních údajů po celou dobu zpracování společností jmenovala společnost Lékárna Jugoslávská s.r.o. Pověřence pro ochranu osobních údajů PharmDr. Evu Mokrou. Můžete ho kontaktovat pomocí e-mailu na adrese objednavky@brnenskalekarna.cz, nebo telefonu 545217045.

 

Tato politika ochrany osobních údajů platí od 8.4. 2022