Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

ACC NEO 100mg tbl. eff. 20

Léčivý přípravek
Přípravek ACC 100 NEO se používáí k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem do druhého dne
Naše cena: 90,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC 100 NEO, šumivé tablety
ACC 200 NEO, šumivé tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ
ACC 100 NEO: Acetylcysteinum 100 mg v jedné šumivé tabletě.
ACC 200 NEO: Acetylcysteinum 200 mg v jedné šumivé tabletě.
3. LÉKOVÁ FORMA
Šumivé tablety – bílé ploché, kulaté hladké tablety s půlící rýhou na jedné straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se používají k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Jako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:
- Dospělí a mladiství starší než 14 let užívají celkem 400 až 600 mg acetylcysteinu denně, v jedné až třech jednotlivých dávkách.
- Dětem ve věku 6 až 14 let se podává 2krát denně 200 mg nebo 3krát denně 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 300 - 400 mg acetylcysteinu denně.
- Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává 2 až 3krát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 200 - 300 mg acetylcysteinu denně.
Při mukoviscidóze:
- Dětem starším než 6 let se podává 3krát denně po 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 600 mg denně.
- Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává 4krát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 400 mg denně.
Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují.
U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná přiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.
Způsob podání
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se užívají po jídle.
Šumivé tablety se krátce před užitím rozpustí ve sklenici, z poloviny naplněné vodou.
Po rozpuštění šumivé tablety se má roztok vypít co nejdříve. Jen výjimečně se může připravený roztok nechat stát až 2 hodiny, a to i v teplé vodě; stabilitu roztoku po tuto dobu udržuje přísada askorbové kyseliny.
Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.
Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech. Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze má být terapie dlouhodobá, aby umožnila profylaxi infekcí dýchacích cest.
4.3 Kontraindikace
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO jsou kontraindikovány při známé přecitlivělosti vůči acetylcysteinu nebo vůči kterékoli jiné složce přípravků.
Přípravek ACC 200 NEO není určen pro děti mladší než 2 roky, protože obsahuje příliš veliké množství účinné látky.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Dětem mladším než 1 rok se acetylcystein může podávat jen ve vitálních indikacích, a to v dávce 10 mg/kg tělesné hmotnosti a vždycky je nutné přísné monitorování v nemocnici
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce , např. Steven -Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékař a ukončit užívání acetylcysteinu.
Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout se dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histasminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu, svědění).
Šumivá tableta přípravku ACC 200 NEO obsahuje přibližně 13,6 mMol (313 mg) sodíku.To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s omezaným přívodem sodíku.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.
Antibiotika:
Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému perorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.
- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erytromycinu a thiamfenikolu.
Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):
Existují údaje, že acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek glyceroltrinitrátu a prohloubit jeho antiagregační působení na trombocyty. Klinický význam těchto nálezů zatím není jasný.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
O účinku acetylcysteinu v těhotenství a v období kojení u člověka není k dispozici dostatek údajů. Proto je třeba považovat acetylcystein v těhotenství i v období kojení za relativně kontraindikovaný.
U experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
ACC 100 NEO a ACC 200 NEO je možné považovat za přípravky z tohoto hlediska bezpečné.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z tého klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až <1/10)
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)
Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy ucha a lybyrintu
Méně časté: Tinnitus
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné: Dyspnoe, bronchospazmus – převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: Stomatitida, bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nauzea
Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace
Méně časté: Bolesti hlavy, horečka, alergické reakce (pruritus, urtikarie, exantém, rash, bronchospasmus, tachykardie a hypotenze)
Velmi vzácné: Anafylaktická reakce až šok
Navíc se v souvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení, zčásti na podkladě alergické reakce.
Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená agregace trombocytů; klinický význam tohoto účinku však není jasný.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO jsou expektorancia, mukolytika. ATC kód: R05CB01.
Mechanismus účinku
Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. V dýchacích cestách působí sekretolyticky a sekretomotoricky. Podle dnešních názorů rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysacharidových řetězců v hlenu a depolymerizuje řetězce DNA (v hlenohnisu). Tomuto mechanismu se přisuzuje snížení viskozity hlenu, které usnadňuje expektoraci.
Další mechanismus účinku acetylcysteinu představují detoxikační účinky jeho reaktivní sulfhydrylové skupiny. Acetylcystein zvyšuje syntézu glutathionu, který má rovněž významné detoxikační účinky. (Proto se acetylcystein ve vysokých dávkách podává také jako antidotum při intoxikaci paracetamolem).
Uchovávat při teplotě do 30°C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Doplňující informace
Značka
Acc
Forma
šumivé tablety
Určeno pro
od 2 let
Typ kašle
vlhký, produktivní
Zaměřeno na
kašel
Výrobce
SALUTAS
EAN
4030855492633
Kód SUKL
0162245
ATC skupina
R05CB01
Farmakoterapeutická skupina
MUKOLYTIKA - ACETYLCYSTEIN


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Bromhexin KM 12mg-ml por. gtt. sol. 30ml
Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum. Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
79,00 Kč
Sinecod 0. 15% sir.  200ml CZ
Sirup proti suchému dráždivému kašli různého původu. Vhodný pro dospělé a děti od 3 let. Oblíbená příchuť vanilky. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
177,00 Kč
Vaporizing Rub Menthol Gel - prsní balzám 150ml
Pro napomáhání zmírnění bolesti hrudníku, krku při nadměrném kašlání, nosních dutin a unavených svalů. Pomáhá uvolňovat dýchací cesty a zklidňuje nosní sliznici. Éterické látky se uvolňují při masáži hrudníku a pomáhají zprůchodnit dýchací cesty.
skladem 1 ks
75,00 Kč
Ambrobene 15mg-5ml sir. 1x100ml
Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest. Je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. S malinovou vůní. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 3 ks
99,00 Kč