Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Bromhexin KM 12mg-ml por. gtt. sol. 30ml

Léčivý přípravek
Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum. Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 10 ks
Naše cena: 80,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Bromhexin 12 KM- kapky
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 ml (23 kapek) obsahuje: bromhexini hydrochloridum 12 mg
3. LÉKOVÁ FORMA
Perorální kapky, roztok.
Čirý mírně nažloutlý roztok, aromatické vůně.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum.
Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování.
4.2 Dávkování a způsob podání
Bromhexin 12 KM - kapky se podává 3x denně, dle následujícího doporučení:
Dávkovací schéma:
Jednotlivá dávka Odpovídající denní dávka
Dospělí a mládež nad 14 let 15-30 kapek 90 kapek 24-48 mg
bromhexinu HCl
Děti od 6 do 14 let a pacienti
s váhou pod 50 kg 15 kapek 45 kapek 24 mg
bromhexinu HCI
Děti od 2 do 6 let 8 kapek 24 kapek 12 mg
bromhexinu HCl
Bromhexin 12 KM-kapky podávat s malým množstvím tekutiny. Uvolňování hlenů je podporováno podáváním dostatečného množství tekutin.
Bromhexin 12 KM- kapky nelze bez konzultace s lékařem užívat déle než 4-5 dnů.
O délce léčby je nutno rozhodnout individuálně podle indikace a průběhu onemocnění.
Upozornění: při těžkých poškozeních jater a ledvin musí být dávkování individuálně posouzeno. Dávkování musí být sníženo, a to buď snížením dávky nebo prodloužením intervalu podávání.
Pediatrická populace
Z důvodu obsahu levomentholu a silice máty rolní může být u kojenců a dětí do 2 let vyvolán laryngospazmus s následnými, i těžkými poruchami dýchání.
Způsob podání
Perorální podání.
4.3 Kontraindikace
Bromhexin 12 KM- kapky nesmí být úžíván při známé přecitlivělosti na bromhexin nebo na kteroukoli pomocnou látkuBromhexin 12 KM kapky nesmí být pro obsah levomentholu a silice máty rolní užíván kojenci a dětmi do 2 let věku. Ze stejného důvodu nesmí být užíván pacienty s astma bronchiale nebo jinými onemocněními dýchacích cest, která souvisí s výraznou přecitlivělostí.
Inhalace Bromhexinu 12 KM - kapek může vést k bronchokonstrikci.
Bromhexin 12 KM kapky by neměl být užíván pacienty se žaludečním nebo duodenálním vředem, neboť Bromhexin 12 KM kapky může ovlivnit žaludečně-střevní mukózní bariéru.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Při poruchách bronchomotoriky a velkém množství sekretu (např. při ojedinělém maligním ciliárním syndromu) by Bromhexin 12 KM- kapky neměl být užíván z důvodu možného vzniku obstrukce dýchacích cest sekretem.
Při omezené funkci ledvin nebo při těžkých jaterních onemocněních smí být Bromhexin 12 KM –kapky užíván jen se zvláštní opatrností (tzn. větší časové intervaly nebo snížené dávky).
Při těžké insuficienci ledvin je třeba vzít v úvahu kumulaci metabolitů, vytvořených v játrech. Zvláště při déletrvající léčbě je potřeba provádět patřičnou kontrolu jaterních funkcí.
Opatrnosti je potřeba u indikace nemocným se žaludečním vředem.
Přípravek obsahuje levomenthol a silici máty rolní
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při současném užívání Bromhexin 12 KM - kapky s antitussiky mohou nastat nebezpečné zástavy vylučování hlenu z důvodu omezeného vykašlávacího reflexu, takže indikaci této kombinované terapie je nutné zvlášť odpovědně posoudit.
Nevhodná je kombinace s přípravky, které vyvolávají podráždění sliznice trávicího traktu (např. při současném podávání nesteroidních antiflogistik).
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Protože pro užívání bromhexinu v těhotenství u člověka nebyly dosud vysloveny potřebné vědecké závěry, smí se Bromhexin 12 KM- kapky v těhotenství užívat pouze po přísném zvážení všech rizik.
Kojení
Léčivá látka přechází do mateřského mléka, proto se nesmí Bromhexin 12 KM- kapky užívat během kojení.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Neovlivňuje.
4.8 Nežádoucí účinky
Gastrointestinální poruchy
Méně časté (1 případ na 100 – 1000 pacientů): nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem.
Celkové poruchy
Méně časté (1 případ na 100 – 1000 pacientů): horečka, alergické reakce: vyrážka na kůži, kožní a slizniční otoky (angioedém), dušnost, svědění, kopřivka (urticaria).
Velmi vzácně (1 případ na 10.000 pacientů): anafylaktická reakce až šok (těžké formy alergické reakce).
Velmi vzácné: může se vyskytnout závažná kožní reakce (Stevens-Johnson-Syndrom, Lyell-Syndrom) v časové souvislosti s užitím bromhexinu. Při novém výskytu změn na kůži a sliznicích je nutné přerušit užívání Bromhexinu 12 KM- kapky.
Levomenthol a silice máty rolní mohou u kojenců, dětí do 2 let či astmatiků vyvolat laryngospazmus s následnými těžkými poruchami dýchání.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika
ATC-Kód – RO5CB
Bromhexin je syntetický derivát rostlinné účinné látky Vasicin.
Působí sekretolyticky a sekretomotoricky v oblasti průdušek.
V pokusech na zvířatech stoupl podíl serózního bronchiálního sekretu.
Snížením viskozity a aktivizací řasinkového epitelu je podporováno vylučování hlenu.
Po použití bromhexinu stoupá koncentrace antibiotik (amoxicilin, erythromycin, oxytetracyklin) ve sputu a v bronchiálním sekretu. Klinická relevance není jasná.
Doba použitelnosti: 3 roky, 6 měsíců po prvním otevření
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Doplňující informace
Značka
Bromhexin
Forma
kapky
Určeno pro
od 2 let
Typ kašle
vlhký, produktivní
Zaměřeno na
kašel
Výrobce
KREWEL
EAN
4030031890031
Kód SUKL
0010224
ATC skupina
R05CB02
Farmakoterapeutická skupina
MUKOLYTIKA - BROMHEXIN


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
YaoMedica 089 Dunící kov 50ml
Tinktura DUNÍCÍ KOV vychází z receptu tradiční čínské medicíny Bai He Gu Jin Tang.
skladem 2 ks
289,00 Kč
Prospan sirup 200ml
Přípravek PROSPAN jako účinnou složku obsahuje výtažek z listů břečťanu, který uvolňuje hleny v dýchacích cestách a usnadňuje odkašlávání. PROSPAN se používá k symptomatické léčbě akutních zánětů dýchacích cest a chronických bronchitid. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem > 20 ks
215,00 Kč
YaoMedica 011 Burácení hory 50ml
Tinktura BURÁCENÍ HORY vychází z receptu tradiční čínské medicíny She Mu Tang.
skladem 3 ks
250,00 Kč
Stoptussin 0. 004g-0. 1g tbl. nob. 30
skladem < 10 ks
183,00 Kč