Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Traumeel ung. 50g

Léčivý přípravek
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 20 ks
Naše cena: 153,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Traumeel S, mast
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Traumeel S a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeel S používat
3. Jak se přípravek Traumeel S používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Traumeel S uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kombinovaný přípravek Traumeel S je homeopatická specialita.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
Traumeel S POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Traumeel S:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Traumeel S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Další léčivé přípravky a přípravek traumeel S
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení
Přípravek Traumeel obsahuje cetylsterylalkohol
Cetylsterylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu)
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Traumeel S POUŽÍVÁ
Přípravek je určen k vnějšímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Doporučená dávka přípravku je: ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet na místa bolesti.
Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru.
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky: V ojedinělých případech alergické kožní reakce.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK Traumeel S UCHOVÁVAT
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Doplňující informace
Značka
Traumeel
Forma
tablety
Výrobce
HEEL
EAN
9003568000308
Kód SUKL
0066908
ATC skupina
V12
Farmakoterapeutická skupina
RŮZNÉ PŘÍPRAVKY - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Lymphomyosot Heel gtt. 1x30ml
Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem > 20 ks
165,00 Kč
Arsenicum Iodatum 15CH gra. 4g
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
103,00 Kč
Ignatia Amara 5CH gra. 4g
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
110,00 Kč
Lachesis Mutus 15CH gra. 4g
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 2 ks
98,00 Kč